Geopend van: 8.30-14.00 Ma-Vr

Werken vanuit de relatie

We werken vanuit het kind. Het kind staat bij ons centraal en is uitgangspunt van ons onderwijs. Voordat je tot leren komt, is het van belang om de relatie samen aan te gaan.

Efficiënt werken

We vinden het van groot belang dat er evenwicht is in de weekindeling. We zorgen voor een afwisseling in leren, spelen en werken. We kiezen bewust voor verschillende vormen van instructie.

Onderwijs van nu!

We gunnen onze kinderen onderwijs van nu. We bieden kwalitatief goed onderwijs. Ons onderwijs is modern en vernieuwend op het gebied van inhoud, didactiek en methodiek.

Ouders als educatieve partners

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen. We werken nauw samen met ouders en maken waar nodig afspraken over de samenwerking.

Welkom bij de Agnietenschool

We zijn een eigentijdse vernieuwende school met een modern karakter. We zijn een open christelijke school waar een ieder welkom is. We werken vanuit de relatie en vinden het belangrijk dat er efficiënt en doeltreffend gewerkt wordt. Goede resultaten zijn het gevolg van een goede relatie. We gaan zorgvuldig om met instructie en zoeken voor ieder kind naar passend onderwijs.

Goed onderwijs maken we samen, dit is onmogelijk zonder uw inbreng. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich tot kritischezelfdenkende mensen mogen ontwikkelen.

Bent u op zoek naar een school die onderwijs biedt, wat deze tijd van ons vraagt? Dan is wellicht de Agnietenschool een goede keuze.

Mocht u na het lezen van deze website vragen hebben dan horen we het graag.
vriendelijk groetend

Team van de Agnietenschool

Fam v. Olst (ouder)