0525-684400

Portfolio leren

Bij ons op school werken we met portfolio’s. Concreet houdt dit in dat ieder kind een eigen portfolio bij moet houden. Dit gedurende het gehele schooljaar. We hebben de “ouderwetse” 10-minuten gesprekken vervangen door portfoliogesprekken.

Ieder kind vertelt aan zijn of haar ouders hoe het staat met zijn of haar ontwikkeling. Dit gesprek bereiden we uiteraard samen met uw kind voor. Tijdens dit gesprek kijken we kritisch naar de ontwikkeling van uw kind en reflecteren we samen.
Daarnaast stellen we samen doelen voor de komende periode vast. We vinden dat we niet over kinderen moeten praten maar met kinderen.

Natuurlijk kan het zijn dat er een situatie ontstaat, waarbij het handig is om zonder uw kind(eren) met ons in gesprek te gaan. Dit kan altijd. U kunt hiervoor een afspraak met ons maken, andersom zullen we dit ook doen.