Geopend van: 8.30-14.00 Ma-Vr

Een tussenjaar in groep 9

Soms kan het zijn dat we aan het eind van groep 8 concluderen dat eerder gemaakte keuzes onvoldoende tot succes hebben geleid en de overstap naar het voortgezet onderwijs nog niet mogelijk lijkt te zijn. Veelal praten we dan over het achterblijven of minder ontwikkelen van de executieve functies. Vaak is het dan nog lastig om werk te structureren, aan te pakken, te plannen en in voldoende mate te reflecteren op het eigen handelen.

Dit komt nog weleens voor bij leerlingen, die eerder tijdens hun basisschoolperiode, een groep over hebben geslagen, ofwel versneld zijn. Nu zeggen we niet dat het effect van versnellen voor iedereen negatief uitpakt, maar bij ons op school versnellen we in principe niet. Speciaal voor deze situaties bieden we een tussenjaar, ofwel een topjaar aan bij ons op school. Dit topjaar is een extra jaar na groep 8, waar we in principe de lesstof van groep 8 aanbieden in combinatie met een samenwerking met het voortgezet onderwijs. Juist door deze te combineren, vragen we van leerlingen om hun executieve functies te ontwikkelen. Een topjaar kan worden ingezet op advies van school en vraag van ouders, waarbij de deskundigheid van school hierin leidend is voor het wel of niet inzetten van een topjaar.