Geopend van: 8.30-14.00 Ma-Vr

Mindset en overtuigingen

Aanleg zegeviert alleen in combinatie met gelegenheid, motivatie en wilskracht. Daardoor ontstaat vanzelf aanleg en bekwaamheid. De mindsets zitten sterk verweven in onze cultuur en ze zijn bepalend voor de wijze waarop je in het leven staat en omgaat met zaken als succes en falen.

De leerling met een fixed mindset gelooft dat basiseigenschappen zoals intelligentie in wezen stabiel zijn: in de loop der tijd veranderen ze niet sterk. De fixed mindset belemmert groei. De leerling met een growth mindset gelooft dat deze eigenschappen kunnen groeien: dat ze kunnen veranderen, en onder bepaalde omstandigheden opbloeien of juist verwelken. (Hymer & Gershon, 2017)
De growth mindset zorgt voor ontwikkeling en vooruitgang. De growth mindset zorgt voor passie voor leren en ontwikkelen. Het helpt kinderen en volwassenen het beste uit zichzelf te halen. Dit vormt de ideale basis voor de school als lerende organisatie, en daarbuiten.  (Raeijmaekers, 2018)

Fixed mindset

Growth mindset

Iemand met deze mindset gaat ervan uit dat intelligentie vast staat. Dit zorgt ervoor dat hij graag slim wil over komen. Hij vermijdt uitdagingen, want dan kun je fouten maken. Hij zoekt steeds bevestiging zijn intelligentie, persoonlijkheid of karakter. Het draait om succes hebben, slim overkomen, geaccepteerd worden en een winnaar voelen. De grote angst is falen, dom overkomen, afgewezen worden en een verliezer voelen. Hij gedraagt zich defensief bij belemmeringen en geeft het al gauw op. Inspanning is zinloos, want als je echt een genie bent, dan hoef je je niet in te zetten. Kritiek komt over als een bedreiging, daarom negeren ze leerzame negatieve feedback. Het succes van anderen zien ze als een bedreiging.

Growth mindset Iemand met deze mindset gaat er vanuit dat je jouw basiskwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. Intelligentie is te ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat hij graag wil leren. Denkt hij dat hij een Einstein wordt? Nee, maar hij gelooft wel dat de ware potentie van de mens onbekend is en dat het niet te voorspellen is wat hij kan bereiken door jarenlang te werken en te oefenen. Het geloof dat kwaliteiten ontwikkeld kunnen worden kan een liefde tot leren geven. Iemand met een op groei gerichte mindset is blij met uitdagingen en geeft niet op bij tegenslag. Inspanning is de weg tot meesterschap.

(Dweck, 2011)


Een fixed mindset leidt ertoe dat je graag wilt laten zien dat jouw genenpakketje behoorlijk goed in elkaar zit. Dit doe je door voor opdrachten en situaties te kiezen, waarvan je zeker weet dat ze gaan lukken en dus uitdagingen zoveel mogelijk te vermijden. Je gelooft bewust of onbewust dat jouw persoonlijke eigenschappen min of meer vaststaan. Bijvoorbeeld de hoogte van je IQ, de grootte van je wiskundeknobbel, je sportieve aanleg of je talent voor tekenen. Volgens deze manier van denken zitten alle talenten en vaardigheden vast opgeslagen in het genenpakketje waarmee jij op deze wereld bent gezet. Dit pakketje bepaalt wie jij bent en wat je grofweg zult bereiken in je leven.

Een growth mindset gaat uit van het feit dat iedereen anders is en de overtuiging dat je intelligentie, talenten en kwaliteiten veranderbaar zijn. Je weet nooit van te voren wat iemand zal bereiken door zaken als doorzettingsvermogen, gedrevenheid en veerkracht. Deze overtuiging leidt ertoe dat je gericht bent op groei en ontwikkeling en de volgende stappen in het proces. Ding en die je al weet of kan zijn voor de growth mindset niet zo interessant. Voor ontwikkeling en het beter worden in iets, is het noodzaak dat je jezelf uitdaagt en dat je voor de moeilijke weg kiest.

Voordat je als leerkracht met het stimuleren van een growth mindset aan de slag kunt gaan, is het van belang dat je je eigen mindset onderzoekt. Wanneer je zelf inzicht hebt, kun je namelijk anderen ondersteunen bij het ontwikkelen van een growth mindset. Elk mens beschikt over een mix van fixed- en growth mindset en dit is niet per definitie ‘slecht’. Het is van belang dat de signalen die bij een bepaalde mindset horen, herkent worden, zodat je op zoek kunt gaan naar passende interventies om leerlingen te helpen en te begeleiden naar het denken vanuit een growth mindset.

Op de Agnietenschool hanteren we de volgende definitie:

Mindset: De overtuiging dat je talenten, vaardigheden, intelligentie en kwaliteiten kunnen ontwikkelen of groeien.

De (fase van de) mindset is zichtbaar in gedrag:

  • Buiten de comfortzone opdrachten zoeken.

  • Bewust zijn van je (huidige) mindset

  • Je haalt feedback en je past jouw gedrag aan.

  • Als reactie op het maken van fouten en falen ben je zelf in staat om helpende gedachten in te zetten die leiden tot leerervaringen.