Geopend van: 8.30-14.00 Ma-Vr

Doelgerichte aandacht voor de basisvakken

Op de Agnietenschool wordt er voor de vakken rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen gewerkt met een lesmethode als bron. We vinden het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar wat de leerlingen wel of niet beheersen en welke oefenstof daarbij relevant is. Voor ons is het geen doel om een methode uit te werken, maar om de juiste stappen en oplossingstrategieën aan te leren. Het kan in de praktijk bijvoorbeeld voorkomen dat een leerling een woord foutloos kan schrijven, maar de spellingcategorie in onvoldoende mate beheerst, wat betekent dat er ingezet moet gaan worden op het inoefenen van een specifieke categorie. Iets wat op dat moment nog niet tot foutieve antwoordebn leidt, maar op de lange termijn wel.

Het team van de Agnietenschool evalueert het aanbod systematisch en past daarbij het aanbod aan op wat de groep nodig heeft. Uiteraard met de leerlijnen en landelijke normen als minimaal doel. De leerkracht is hierin specialist en weet wat er op welk moment van de leerlingen verwacht mag worden.