Geopend van: 8.30-14.00 Ma-Vr

Passend Onderwijs

Alle kinderen op de juiste school. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Samenwerkingsverband Zeeluwe wil meer kinderen binnen het reguliere onderwijs opvangen en daarmee thuisnabij onderwijs bieden. Het is de ambitie de kwaliteit van de basisondersteuning in alle scholen te verhogen. Dit doen we door de expertise van het speciaal (basis)onderwijs in te zetten voor de daadwerkelijke ondersteuning van de kinderen en de leerkrachten. 

Zeeluwe is het samenwerkingsverband voor Passend Basisonderwijs van de acht gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Putten en Zeewolde. Daarbinnen zijn 36 schoolbesturen met ongeveer 20.000 leerlingen opgenomen. 

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband kunt u terecht op www.zeeluwe.nl