0525-684400

Visie

Schermafbeelding 2015-01-22 om 10.38.09

Werken vanuit de relatie

We werken vanuit het kind. Het kind staat bij ons centraal en is uitgangspunt van ons onderwijs. Voordat je tot leren komt, is het van belang om de relatie samen aan te gaan. Eerst dient de relatiegoed te zijn, pas dan kan er geleerd worden. We sluiten aan bij de intrinsieke motivatie. Ieder kindheeft zijn of haar eigen talent en is bij ons vanzelfsprekend welkom. Er is lef voor nodig om te laten zien wie je bent. We bieden instructie op maat en leren van en met elkaar. We zien het als onze kerntaak om kinderen op te voeden tot zelfstandigsociaal en kritisch denkende mensen.

Efficiënt werken

We vinden het van groot belang dat er evenwicht is in de weekindeling. We zorgen voor een afwisseling in lerenspelen en werken. We kiezen bewust voor verschillende vormen van instructie, activiteiten en werkvormen. Immers niet ieder kind leert op eenzelfde manier.
Door te werken met weektaken, leren we de kinderen 
plannenorganiseren en evalueren. We zorgen voor instructie op maat, zodat iedere kind de ruimte krijgt om te groeien. We bieden een ononderbroken leer en ontwikkelingsproces, waarbij plezier en motivatie voorop staat!

Onderwijs van nu!

We gunnen onze kinderen onderwijs van nu. We bieden kwalitatief goed onderwijs. Ons onderwijs  is modern en vernieuwend op het gebied van inhouddidactiek en methodiek. Leven in deze tijd vraagt andere vaardigheden en kennis dan 30 jaar geleden. We leren kinderen bewust om te gaan met social – media en ICT. Juist door de ontwikkeling van ICT in onze samenleving, leggen we de focus op de omgangsvormen en het elkaar blijven ontmoeten. We voeden kinderen op tot zelfstandigsociaal en kritisch denkende mensen.

Ouders als educatieve partners

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders zijn hoofdverantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen en de school met name voor het leren

Omdat het één niet los van het andere kan worden gezien, vinden we de ouderbetrokkenheid erg belangrijk. We informeren ouders tijdig en volledig over de voortgang van hun kinderen. We werken nauw samen met ouders en maken waar nodig afspraken over de samenwerking

Professioneel team

We zijn een professioneel team, dat zich blijft ontwikkelen. We houden ons vakmanschap op peil door o.a. scholingen, collegiale consultatie en intervisie. We hanteren voor iedere medewerker een functionerings- en beoordelingssystematiek. We blijven voortdurend in ontwikkeling. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en komen onze afspraken na.