0525-684400

Vertrouwenspersoon

Intern vertrouwenspersoon
De school heeft een interne vertrouwenspersoon, haar naam is Ellen van Bruggen. Bij haar kunnen leerlingen en ouders (en medewerkers) terecht met klachten en/of  zaken die men vertrouwelijk wil bespreken en dat niet direct met docenten of directie willen doen.