Hoekwant 45, 8081 NB Elburg
e.dekker@agnietenschool.nl
0525-684400

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders zijn hoofdverantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen en de school met name voor het leren. Omdat het één niet los van het andere kan worden gezien, vinden we de ouderbetrokkenheid erg belangrijk. We informeren ouders tijdig en volledig over de voortgang van hun kinderen. We werken nauw samen met ouders en maken waar nodig afspraken over de samenwerking.