0525-684400

25

mrt, 2015

Kinderen laten leren

By: | Tags: | Comments: 0

De scholen van de SKO zijn ontwerpers van onderwijs voor de 21e eeuw. De leerkrachten zorgen voor een uitstekend pedagogisch klimaat met een veilige, kindgerichte en uitdagende leeromgeving. Naast aandacht voor taal en rekenen en de kernvakken is er aandacht voor samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. De SKO staat voor openheid, pluriformiteit en spiritualiteit. Leidend principe is ‘eenheid in verscheidenheid’: de scholen vormen samen een lerende organisatie waarin kennis en ervaring wordt gedeeld. Directeuren en leerkrachten hebben maximale professionele (regel)ruimte om op […]

READ MORE

27

jan, 2015

Met LOT op reis

By: | Tags: | Comments: 0

Eind 2012 heeft de aftrap plaatsgevonden van ‘LOT in het onderwijs’. LOT gaat over de rechten van kinderen, beschouwd door de ogen van het meisje Lot Roos.  Haar belevenissen als jonge journalist verbeelden de waarde van het hebben van rechten voor kinderen. Dit gebeurt op een manier die kinderen begrijpen en volwassenen in staat stellen deze over te dragen. Bij ons op de Agnietenschool omarmen we LOT en heeft LOT een vaste plek binnen ons onderwijs. Kijk op www.lotroos.nl voor meer informatie.

READ MORE