0525-684400

Jaarverslag 2016-2017

By: | Tags: | Comments: 0

Bijgaand het jaarverslag van 2016-2017. Het jaarverslag bestaat uit drie delen: school, MR en OV. Klik hier om het jaarverslag te downloaden Resultaat OV financiën 2016-2017 klik hier om het resultaat OV 2016-2017 te downloaden klik hier om de begroting OV 2017-2018 te downloaden

READ MORE

Klachtenregeling SKO (2017)

By: | Tags: | Comments: 0

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in onze scholen zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en schoolleiding worden opgelost of afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling van een klacht die op een school gemeld wordt niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep gedaan worden op de klachtenregeling van de scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland – Veluwe. Klik hier om het document te downloaden.

READ MORE

25

feb, 2017

Op zoek naar collega’s

By: | Tags: | Comments: 0

Momenteel zijn er geen vacatures bij ons op school, wel zoeken we binnen onze stichting leerkrachten en intern begeleiders. Kijk voor informatie op: http://skofv.nl/vacatures/ 

READ MORE