0525-684400

Agnietenschool houdt open avond voor ouders van hoogbegaafde kinderen

ELBURG – ‘Ik zie dat er veel behoefte is aan onderwijs voor hoogbegaafde kinderen,’ zegt directeur Erwin Dekker van de Agnietenschool in Elburg. ‘Het is essentieel dat deze kinderen vaardigheden ontwikkelen om zichzelf staande te kunnen houden in de maatschappij.’ Om ouders te informeren houdt de school donderdag 26 januari een open avond, gericht op het Leonardo-onderwijs dat de school aanbiedt.

‘Ouders van hoogbegaafde kinderen krijgen regelmatig te horen: “Het is toch fijn dat je kind slim is?”, terwijl dat in de praktijk juist niet het geval is,’ vertelt Dekker. ‘Deze kinderen raken in het reguliere onderwijs vaak ondergesneeuwd, doordat het niveau van het onderwijs voor hen te laag is. Jongens uiten hun verveeldheid in brutaal gedrag en storend gedrag. Meisjes passen zich aan en doen wat hen wordt opgedragen, terwijl ze al veel meer kunnen.’

Om deze leerlingen op zowel cognitief als emotioneel vlak te kunnen bieden waar ze behoefte aan hebben, biedt de Agnietenschool sinds 2014 een ander type onderwijs aan in een full-time leerarrangement. De leerlingen krijgen in kleinere groepen les volgens het Leonardo-onderwijs. In de pauzes en tijdens vieringen spelen en leren ze met de kinderen van het reguliere onderwijs van de school.

Ook de Leonardo-klassen van de Agnietenschool hebben te maken met de toetsing van CITO. En dat terwijl de leerlingen vaak al veel verder zijn. ‘Ik heb leerlingen met een hoog IQ die het belang van de toets niet inzien,’ zegt Dekker. Om deze kinderen te stimuleren deze toets naar beste kunnen te maken, doet de Agnietenschool een beroep op de enorme behoefte naar autonomie die hoogbegaafden hebben. ‘De kinderen hebben een andere benadering nodig, pas dan zien ze de noodzaak ervan in om iets te doen.’

Tijdens de informatieavond gaan Dekker en de leerkrachten van de Leonardo-klassen in op verschillende onderwerpen, zoals de uitdagingen die de kinderen krijgen geboden en de manier van werken op de school. ‘We nemen de ouders en verzorgers mee in wat we doen en wat er op school gebeurt,’ vertelt Dekker. ‘We zijn in de drie jaar dat we dit doen, deskundig geworden. Het kan een intieme avond worden. Mensen hebben vaak het idee dat ze alleen staan, maar wij herkennen en erkennen de situaties waar mensen in de thuissituatie mee worstelen.’

Dekker vervolgt: ‘We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het kind. Het draait om de kinderen. Wij willen hen de vaardigheden bijbrengen voor de maatschappij van morgen.’

De open avond vindt op donderdag 26 januari plaats bij de Agnietenschool aan Hoekwant 45 in Elburg. Opgeven voor de avond kan tot dinsdag 24 januari door een e-mail te sturen naar e.dekker@agnietenschool.nl of door te bellen met 0525-684400. Kijk voor meer informatie op www.agnietenschool.nl