0525-684400

Verlof aanvragen

By: | Tags: | Comments: 0

Aanvragen van verlof

Een verzoek voor verlof moet altijd schriftelijk worden ingediend bij de directeur van de school, de formulieren voor deze aanvraag zijn op school aanwezig. Bij ongeoorloofd verzuim of het vermoeden daarvan is de directeur verplicht dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente te melden. De consequentie hiervan valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

Procedure voor het aanvragen van overig verlof op grond van gewichtige omstandigheden: een verzoek voor verlof van maximaal 10 schooldagen moet schriftelijk, minimaal 8 weken van tevoren, worden ingediend bij de directeur van de school. Een dergelijk verzoek voor verlof van meer dan 10 schooldagen moet worden ingediend bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Stichtse Vecht. Om het verlof aan te kunnen vragen, dient u onderstaand formulier te gebruiken:

055a Aanvraagformulier extra verlof en andere bijzondere omstandigheden_schooldirecteuren

Gelieve het ingevulde formulier digitaal te verzenden naar e.dekker@agnietenschool.nl

Meer informatie over het aanvragen van verlof kunt u vinden op de website van leerplicht.

 

You must be logged in to post a comment.