0525-684400

Schoolondersteuningsprofiel

By: | Tags: | Comments: 0

Met dit SchoolOndersteuningsProfiel brengen wij in beeld welke ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Het SchoolOndersteuningsProfiel maakt onderdeel uit van ons schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze school geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en getoetst.

Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Inventarisatie
  2. Analyse en beleid
  3. Conclusies en ambities

You must be logged in to post a comment.