0525-684400

Schoolgids 2017 2018

By: | Tags: | Comments: 0

De schoolgids van de Agnietenschool bestaat uit twee gedeelten: vast gedeelte, welke een per vier jaar wordt uitgegeven jaargids, welke jaarlijks wordt herzien.

READ MORE

Verlof aanvragen

By: | Tags: | Comments: 0

Wilt u verlof aanvragen, dan kunt u dit doen middels het formulier in de bijlage. Let op verlofaanvragen dienen ruim van tevoren te gebeuren (min 2 mnd.) Het document in de bijlage bevat tevens richtlijnen waarvoor u verlof aan kunt vragen.

READ MORE

25

mrt, 2015

Kinderen laten leren

By: | Tags: | Comments: 0

De scholen van de SKO zijn ontwerpers van onderwijs voor de 21e eeuw. De leerkrachten zorgen voor een uitstekend pedagogisch klimaat met een veilige, kindgerichte en uitdagende leeromgeving. Naast aandacht voor taal en rekenen en de kernvakken is er aandacht voor samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. De SKO staat voor openheid, pluriformiteit en spiritualiteit. Leidend principe is ‘eenheid in verscheidenheid’: de scholen vormen samen een lerende organisatie waarin kennis en ervaring wordt gedeeld. Directeuren en leerkrachten hebben maximale professionele (regel)ruimte om op […]

READ MORE