0525-684400

Klachtenregeling SKO (2017)

By: | Tags: | Comments: 0

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in onze scholen zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en schoolleiding worden opgelost of afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling van een klacht die op een school gemeld wordt niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep gedaan worden op de klachtenregeling van de scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland – Veluwe. Klik hier om het document te downloaden.

READ MORE

Schoolgids 2017 2018

By: | Tags: | Comments: 0

De schoolgids van de Agnietenschool bestaat uit twee gedeelten: vast gedeelte, welke een per vier jaar wordt uitgegeven jaargids, welke jaarlijks wordt herzien. Klik hier om de schoolgids te downloaden Klik hier om de jaargids te downloaden    

READ MORE